Search

Indigenous First Nation Advocacy South Africa

THE PEOPLE LIBERATE THEMSELVES

Author

indigenousfirstnationadvocacysouthafrica

KHOE-SAN LAND SUMMIT DECLARATION 27th April 2018

27th April 2018

 

Land Summit Statement: I Am Because You Are                           

 

KHOE-SAN LAND SUMMIT DECLARATION

 1. We the Indigenous First Nation People (IFNP) in South Africa and Afrika, who attended the Khoe-San Land Summit at Kwa-Eden Hotel and Conference, in Johannesburg, Gauteng, South Africa declare before God and man that we are the Indigenous First Nation People (IFNP) of the Land called South Africa, the continent of Africa and the world.

 

 1. We have declared to address the injustices of the past, our Oppression and Dispossession, that we will struggle to liberate our motherland which gave birth to All Africans. We declare our right to freedom from colonialism, neo-colonialism, oppression, plunder and we stand against the violation of our rights to freedom, dignity and our humanness.

 

 1. We declare unapologetically and unambiguously that we have suffered at the hands of Colonialism, Capitalism (including the suffering at the hands of those who own Capital during colonialism, apartheid and the democratic dispensation) as the colonial forces plundered and extracted our wealth and resources and caused us pain through genocide, extermination, ethnocide and currently forced assimilation.

 

 1. We declare that the colonisers raped our land to build Europe and the colonial countries and that we demand redress and justice. We recognise and declare that the crime of colonialism and neo-colonialism be brought before the powers that be and that the British Crown, the Dutch and corporations like De Beers or the Oppenheimer’s and all other individuals/corporations who benefited unjustifiably from the wealth extracted from our land be held to account within a framework of restorative justice.

 

 1. We declare that our Indigenous Knowledge Systems (IKS) are the property of the Indigenous First Nation People (IFNP) collectively and as such must remain the property of the Indigenous People and should be returned where they have been stolen, misappropriate or exploited and commoditised unjustly.

 

 1. We declare that we as the Indigenous First Nation People (IFNP) who have been dispossessed of the land be given back our rights over our land, in which we will fulfil the role as custodians of the world land and to use the Earth productively and address the rights to food security, medicine (health) and the dignity of life for all people of South Africa.

 

 1. We declare that the rights to water shall be protected through the values of Indigenous values and inherit within our indigenous values system and state of being. We declare that water is part and parcel of the ownership paradigm and this inclusive of the seas, air and should not be commodified and resold to people in general and the Indigenous First Nation People (IFNP) of South Africa in particular.

 

 1. We declare that the so called democratic dispensation has been unjust and discriminatory to the Indigenous First Nation People (IFNP) of the Earth by denying our indigeneity through the racist concept of “Black”, and less than African, and while we were made “other” in the land of our birth and the land of our ancestors.

 

 1. We declare that our people reject the state as a construct that has sold the rights of the Indigenous First Nation People (IFNP) to the British Crown in terms of the rights of rightful ownership of land in direct relation to the First People status and the rights of humanity to land as a human right.

 

 1. We reject the continued racism and neo-colonialism that forms part and parcel of the state instruments like Broad Based Black Economic Empowerment (BBBEE), Employment Equity (EE), Affirmative Action (AA), access to finance, access to land and access to the sea, air and dignity because it excluded the First Nation People of South Africa.

 

 1. We reject with contempt the imperial division of Africa by colonial forces of oppression through the Berlin Conference of 1884 as such decision was taken by the coloniser and imposed with violence, without the consent of the Indigenous First Nation People (IFNP) of South Africa and this to divide and conquer us, as the imperial powers plundered Africa and impoverished all the indigenous peoples.

 

12. We declare that we will reclaim our humanness, our Africanness and our         indigeneity and our right to self-governance outside the false construct of the state.

 

 1. We declare that our people reject the state as an imposed body that governs us without our consent and is in congruence with the past colonisers, apartheid and the capitalist elites of the present.

 

 1. We declare that our demand for justice from the international institutions and bodies like the United Nations (UN), the International Criminal Courts (ICC), The African Union (AU) and the Indigenous Tribunals should be advocated widely without delay.

 

 1. We the Indigenous First Nation People (IFNP) declare that we are Human beings, Africans, Fathers and Mothers of Africa and believe in a human and spiritual existence that brings a better quality of life to all people, while bringing peace to society and protection of the earth including flora and fauna.

 

This Declaration is to be presented in the next six months to all the United Nations structures delegated with Indigenous Affairs, in line with UNDRIP.

 

Published by Indigenous First Nation Advocacy South Africa (IFNASA)

 

Issued on behalf of: Khoe and San Land Summit

www.ifnasa.co.za

Advertisements

Khoi en San Land Beraad Persverklaring

Khoisan landsummit logo-01

PERSVERKLARING 

 

ONMIDDELLIKE VRYSTELLING 

9de April 2018  

 

Tema: “Herstel Ons Afrika-identiteit, deur Ons Land te herstel “

 

KHOE EN SAN LAND BERAAD   

 

Die Grond Vraagstuk soos die Nasionale Vraagstuk bly geanimeerd en mystiserend. Hoe het dit gekom dat die Eerste Mense van die suidpunt van Afrika, wat volle besetting van Suid-Afrika gehad het, uiteindelik minder as 10% van die landmassa van 472,281 vierkante kilometer beset?

Suid-Afrika kruis die spreekwoordelike “Rubicon” weer. Dit is openbare kennis dat ons as ‘n land verskeie kruisings van geen terugkeer bereik het nie. Die landdebat is waarskynlik op die punt van ons land se oomblik van “Waarheid”. Suid-Afrika as ‘n nuwe demokrasie onthul onverklaarbare en verbasende teenstrydighede, kontras, krake, verskille, meningsverskille en ontkennings insluitend leuns. Die beoogde inklusiewe agenda gaande almal wat in die land woon en ‘n nie-rassige samelewing wat deur die eens indrukwekkende “Freedom Charter” gebruik word, bly die mees edele idees, ideale en progressiewe denkers weg.

Soos ons ondersoek in stel en die situasie ontleed in die historiese konteks van ons Inheemse Eerste Mense se Grondbeslissing, het dit uiters duidelik geword dat ‘n grimmige wanbestuur van geregtigheid sedert die demokratiese orde in Suid-Afrika voortduur. Die Khoena en San word na verwys as Suid-Afrika se Eerste Mense, aangesien ons voorvaders die Land “Voor” die aankoms van Nguni / Bantoe-mense bewoon het, wie ons erken as Inheemse Afrikane en deel van ons biologiese samestelling, insluitend die Europese afstammelinge wat nou genaturaliseerde Afrikane is. Die verslag van die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie wat ‘n paar weke gelede vrygestel is deur mnr. Chris Nissen, is waarskynlik die grootste openbaring en regsverklaring van die ongeregtigheid teenoor ons mense, maar daar bly ‘n hoorbare stilte uit die magte leirs in die land. Suid-Afrika is in ‘n beslissende oomblik as gevolg van die Grond en die SA Menseregte Kommissie-verslag het ‘n premie op die land herstelprojek akkuraat geplaas.

Historiese dokumente en argiewe die wêreld oor is belaai met koloniale en apartheidsregime-ontneming wat dateer uit die uitbreiding van die Nederlandse koloniale nedersetting in die Kaap. Ons erken wel ook die verskillende ooreenkomste en verdrae, wat oorwegend die nedersettings bevoordeel het, wat in die daaropvolgende jare tussen die kolonialiste en die Khoe en San-leiers geteken is. Enkele dae gelede, op 6de April 2018, het ons 366 jaar gemerk sedert die inval van die berugte Hollandse Oos-Indiese Kompanjie wat Jan van Riebeeck gemagtig het om ‘n verversingsstasie vir hul skepe op te rig. Terugwerkend is die Land daarna in beslag geneem van die Khoe en San om Nederlandse weidings-weiveld te verhoog, hul boerdery-aktiwiteite uit te brei en om nedersettings te vestig. Geleidelik het die Nederlanders eensydig hul vangs van weidingsgebied verhoog wat inbreuk gemaak het op die Khoe en San Land, en het aanleiding gegee tot ernstige konflik tussen die groepe in oorloë wat in 1659-1660 en 1673-1677 geveg is.

Ons sal behoorlik na die geskiedenis moet kyk om by ‘n kontekstuele gevolgtrekking te kom met betrekking tot die Land Onteieningsdringende noodsaaklikheid. Spekulasies en veronderstelling is ons grootste vyand, en daarom moet die Khoi-San Land Beraad ons ‘n oomblik bied van vir ‘n Opvoedkundige Regs- en Beleidsraamwerk-formulering ewe vir die algemene verbruik deur die massas van ons mense. Dit mag nie abstrak en akademies bly nie, die jeug moet toegang hê tot die nuwe kennis wat geproduseer word sodat hulle die kreet van bevryding in die toekoms kan dra. Interessant genoeg, op 5 November 1654 weerspieël Van Riebeeck se dagboek: “Hierdie skurke is glad nie begeer om hul beeste en skape te deel nie, alhoewel hulle oorvloedige goeie voorraad het”, wat die duidelikste aanduiding was van ons mense se welvaartsposisie. Ons kyk noukeurig na hoe politieke akteurs en sosiale kommentators oor ons voorvaderlike land praat sonder om te noem hoe die onafhanklike bedeling deur die Suid-Afrikaanse Grondwet met wettige magtiging ons mense in artikel 25, subartikel 7, gediskwalifiseer het omdat dit alleenlik aan mense wat na 1913 wettige grondeise bied, terwyl die progressiewe leier kragte klankloos bly. As afstammelinge van die Khoe en San, wat sigbaar en waarneembaar die Landstitel ooral bekend gemaak het, wat “Rock Solid” oor hierdie land bly, bly ons merkwaardig geskok oor waarom die strydparagons nie so ‘n onmenslike voorwendsel en volksmoord teen die Eerste Nasie reggestel het nie, eienaars van die Land, deur ons onder ‘n valse identiteit te hou, genaamd “Kleurlinge”?

Dit is “onmoontlik” om oor grondherstel, hervorming, herverdeling en vergelding te praat sonder om na die eerste mense en hul identiteitsuitwissing te verwys. Hierdie misleiding en afbreking van mense wie die land voor Nguni / Bantoe-Afrika-inheemse migrasie en Europese aankoms in besit was, gebeur in die oë van die internasionale gemeenskap, met soveel mag en gesag om die regering te druk om die ILO 169 te bekragtig, dit bly verwarrend.

Geskiedenis gee ryklike rekeninge van ons Khoe-San-voorouers se rykdom in terme van beeste, natuurlike hulpbronne, vee en grond vir boerdery. Hulle het ‘n ryk en lewendige kultuur bewaar, terwyl hulle nooit onder enige omstandighede kon geskud word nie, maar vandag word ons gekonfronteer met die bedreiging van ‘n finale uitwissing, marginalisering, onderdrukking en die armste bevolking in Suid-Afrika, met ons identiteit verloor, erfenis duister, taalbeperking en kultuur na die periferie van die Suid-Afrikaanse samelewing gestoot. In die bogenoemde konteks het die Inheemse Eerste Nasie-Voorspraak Suid-Afrika (IFNASA) dit progressief beskou om die eerste Khoe- en San-Land Berrad te organiseer om ons kollektiewe opinie uit te spreek oor die kompleksiteit van die landdiskoers. As iemand die Land moet eis, is dit ons. Daar is geen geskil oor hierdie feit nie. In toenemende mate stem alle politieke partye in die parlement, insluitend wit Afrikanerformasies, saam dat die San en Khoena die eerste bewoners van die Land was en daar is groot tekste beskikbaar om dit te bevestig. Wat sal Suid-Afrika doen om die onakkurate historiese verhale reg te stel? Wat sal die staat doen om die onreg, onbillikheid en ongelykheid reg te stel? Dit is ‘n oomblik van waarheid, Suid-Afrika, ons beveel jou aan, doen die regte ding. Onthou, ons is ook Afrikaners in besonder.

IFNASA het van die mees opvallende stemme en kritiese denkers uitgenooi na die Land Beraad, insluitend die Nasionale Khoi en San Raad, die Regering, Professor Ruth Hall van Poverty Land and Agrarian Studies (PLAAS), Mnr. Andile Mngxitama – President van Black First Land First (BLF), Kallie Kriel – Uitvoerende Hoof van AfriForum, Dr. Vuyokazi Mahlati – African Farmers Association of South Africa (AFASA) en Kommissaris Chris Nissen wat ook by die Suid Afrikaanse Menseregte Kommissie werk, en onder ander ewe belangrike sosiale kommentators en ontleders.

Welkom by die Khoi en San Land Beraad.

Die Khoi-San Land Beraad besonderhede is soos volg: Datums: 24ste tot 27ste April 2018, Provinsie Gauteng, 42 Walterstraat, Meredale, Johannesburg, Kwa-Eden Hotel, Tyd 08H30 Daagliks, Tema “Herstel ons Afrika-identiteit, deur ons Land te herstel “. Vir media om te reserveer stuur ‘n epos na – info@ifnasaco.za

 

Kontak: Nasionale Sameroeper  – Anthony Phillip Williams by 072 397 7726 http://www.ifnasa.co.za

 

EINDE

Khoi and San Land Summit Press Release

PRESS STATEMENT Khoisan landsummit logo-01

 

FOR IMMEDIATE RELEASE

 

9th April 2018

 

KHOE AND SAN LAND SUMMIT   

 

The Land Question like the National Question remains animated and mystifying. How did the First People of the most southern tip of Africa, who had full occupation of South Africa, end up occupying less than 10% of the Land mass size of 472,281 square miles?

South Africa is crossing the proverbial “Rubicon” again. It is public knowledge that we as a country reached various crossings of no return. The Land debate is arguably at the pinnacle of our countries moment of “Truth”. South Africa as a new democracy revealed inexplicable and curios contradictions, contrast, cracks, dissimilarities, disagreements and denials. The envisaged inclusive agenda of all who live in the country and a non-racial society espoused by the once impressive Freedom Charter certificate continue to evade the most noble ideas, ideals and progressive thinkers.

As we examine, research and analyse the historical context of our Indigenous First People’s Land Dispossession, it has become copiously clear that a grim miscarriage of justice persist in South Africa since the democratic order. The Khoena and San are referred to as South Africa’s First People since our ancestors inhabited the Land “Prior” to the arrival of Nguni/Bantu people, who we acknowledge as Indigenous Africans and part of our biological makeup, including the European descendants who are now naturalized Africans. The South African Human Rights report released a few weeks ago by Commissioner Chris Nissen is arguably the biggest revelation and legal attestation of the injustice against our people, yet there remains an audible silence from the powers that be. South Africa is in a defining moment because of the Land and the SAHRC report accurately placed a premium on the countries restoration project.

Historical accounts are fraught with colonial and apartheid regime dispossession which dates back to the expansion of the Dutch colonial settlement in the Cape. We also acknowledge the various agreements and treaties, predominantly favoring the settlers, which was signed between the colonist and the Khoe and San leaders in subsequent years. A few days ago, on the 6th April 2018 we marked 366 years since the invasion of the notorious Dutch East India Company who authorized Jan van Riebeeck to set up a refreshment station for their ships. Retrospectively, the Land was subsequently seized from the Khoe and San to increase Dutch grazing pastures, expansion of their farming activities and to establish settlements. Progressively, the Dutch unilaterally increased their capture of grazing territory which infringed on the Khoe and San Land, and gave rise to serious conflict between the groups in wars fought in 1659-1660 and 1673-1677 respectively.

We will have to look into the history to arrive at a contextual conclusion of substance in regards to the Land Expropriation imperative. Speculations and conjecture has been our greatest enemy, so the Khoi-San Land Summit must offer us a moment of Educated Legal and Policy Framework formulation equally for the general consumption by the masses of our people. It must not remain abstract and academic, the youth must be able to access the new knowledge produced so that they could carry the baton of liberation into the future. Interestingly, on the 5th November 1654 Van Riebeeck’s diary reflect: “These rogues are not at all keen to part with their cattle and sheep although they have an abundance of fine stock”, which was the clearest indication of our people’s wealth position.

We observe painstakingly, how political actors and social commentators talk about our ancestral Land without making mention of how the independent dispensation through the South African Constitution with legal authorization expelled and disqualified us in section 25 subsection 7 when it only offer legitimate Land claims after 1913, while the progressive forces remain soundless. As descendants of the Khoe and San, who visibly and perceptibly crafted the Land Title-deed, which remains “Rock Solid” across this country, we persist curiously as to why the struggle paragons failed to correct such an inhumane charade and genocide against the First People of the Land, by keeping us under a false identity called “Coloured”?

It is “Impossible” to talk about Land Restitution, Reform, Redistribution and Recompense without referring to the First People and their identity obliteration. All this deception and relegation of those who occupied the Land Prior Nguni/Bantu African Indigenous migration and European invasion in full view of the international community, with so much power and authority to pressure the government, into ratifying ILO 169, remains perplexing.

History gives generous accounts of our Khoe-San ancestors wealth in terms of cattle, natural resources, livestock and land for farming, which they maintained a rich and vibrant culture, while they could never be shaken by any circumstances, but today, we are facing the threat of a final extinction, marginalisation, oppression and the most poorest population in South Africa, with our identity lost, heritage obscure, language restrain and culture being pushed to the periphery of the South African society.

In the above context, the Indigenous First Nation Advocacy South Africa (IFNASA) thought it progressive to organize the very first Khoe and San Land Summit to expressly start to voice our collective opinion on the complexity of the Land discourse. If anybody should “Claim” the Land, it’s us. There is No dispute on this fact. Increasingly, all political parties in parliament, including white Afrikaner formations agree that the San and Khoena were the First occupiers of the Land and there are vast tracks of texts available affirming it. What will South Africa do to correct the inaccurate historical narratives? What will the State do to correct the injustice, unfairness and inequality? This is a moment of Truth, South Africa we implore you, do the right thing. Remember, we too are Africans in Particular.

IFNASA invited some of the most noticeable voices and critical thinkers on the Land discourse in the country including the National Khoi and San Council, Government, Professor Ruth Hall from Poverty Land and Agrarian Studies (PLAAS), Mr. Andile Mngxitama President of Black First Land First (BLF), Kallie Kriel CEO of AfriForum, Dr. Vuyokazi Mahlati – African Farmers Association of South Africa (AFASA), and Commissioner Chris Nissen amongst other equally important social commentators and analyst. Welcome to the Khoi-San Land Summit.

The Khoi-San Land Summit Details are as follows: Dates: 24th – 27th April 2018

Province of Gauteng, Venue 42 Walter Street, Meredale, Johannesburg, Kwa-Eden Hotel Time 08H30 Daily, Theme “Restore Our African Identity, by Restoring Our Land”. RSVP: kslandsummit@gmail.com.

 

Contact: National Convener – Anthony Phillip Williams on 072 397 7726 http://www.ifnasa.co.za

 

END

We are Not Black

We shouted “Viva”; we marched to the Union Buildings,

Our language is irrelevant

Our colour, it’s just not right,

Our surnames are wrong

And we are not Black

 

We were led to believe

That together we shall govern

Instead they use us for window dressing

It is clear, evident

We are not Black

 

We come from a history,

We view the comrades as ‘Paragons’

We expected an all-inclusive metamorphosis

We thought society would change into a new creation,

We would fit in’

We were fooled-misled,

We are not Black

 

Instead we are pushed around,

We are labelled as ‘Coloreds’

We are made to believe that we are beneficiaries of the past regime,

But who are we really?

 

Tossed between identities and sides

Indoctrinated by the Verwoerd’s,

And now betrayed by our “Comrades”

The writing is on the wall,

We are not Black

 

Oh how carnal could men be!

But…

Take courage, oh children of the soil of Africa,

Take courage original inhabitants of the Southern tip of Africa,

Take courage my beloved children of Harry die Strand Loper, Sara Baartman, Boesman, Khoi, San, Griqua, Malay, Hottentots’……..

We will inherit our land,

 

Although we’re not “Black”.

 

We are not Black is a Poem that attempts to get the “Bruin-Mense” talking. We do not expect the Government to do any thing until we function as a Collective and Speak with one Voice and Respect our Pioneers….

 

Anthony Williams

7 February 2002

South of Johannesburg

South Africa

Time: 10h00 – 10h55

To my wife (Theoline), Bruin-Mense (Bruin-Africans) across the world.

May we come to our senses and never again be in humane again. We (Bruin-Mense) want to forget the pass but we should not. It is critical be a collective, that’s how we’ll transform our society, country and the world. Africa needs every African to transform it.  

Introduction of Race is the Reason for Coloured Children’s Misery

 

The late Dr. Neville Alexander was extremely and genuinely concerned with the educational obstacles in South Africa. He said: “The acknowledgment of superficial differences should not become, even potentially, a lever for marginalization or exclusion of any individual or group of people. This is the essence of a non-racial approach to the promotion of national unity and social integration and cohesion.” This progressive mind and his futurist pronouncements, who emerged from the so-called Coloured Intelligence community, is yet to find expression in South Africa. Sadly, there is digression and this country keeps on slipping into the abyss or a gulf of racial discrimination. Our community has had enough of trying to explain or calm down fellow country men and women regarding our oppression and clear racism levelled against us consistently. Neville Alexander prophetically saw what racial categorization would ultimately become if we now carefully consider the attack against our People by SADTU in Eldorado Park and Noordgesig.

The last few weeks and months has seen the Cold-Hand of Racist SADTU plunge our education system and communities into utter confusion, disorder and shock. The tolerance of our parents and community is mistaken for being brainless, unintelligent and slow. This conclusion by the union is a miscalculation and the community will soon respond to the crisis in our schools.

Our actions in Klipspruit West Secondary School and currently at Noordgesig Primary School against some unscrupulous SADTU fraudulent activities is proof that our MASS ACTION is the only language understood. We were branded racist in both areas when we rejected the principal’s imposed by SADTU in a corrupt manner. We can confidently report that both the principal of Klipspruit West Secondary School and Noordgesig Primary School were fraudulently given these positions. The principal at Noordgesig Primary School will soon be visited by the Hawks for corruption charges against him and all those involved in getting him the position. We are not going to sit around idle while our schools are Captured by a union who clearly have no interest in educating all our children in the school’s across our community’s.

Schools in Eldorado Park are without Teachers today and no media has been reporting on this clear violations of the children’s constitutional right to effective teaching and learning. Children were involved in fights yesterday because there are no teachers at the school’s. Who will take responsibility for the total collapse of our education system? How long before the department of education reign in the untouchable SADTU? The SADTU Chairman within Eldorado Park has been reporting to the District and yet he gets paid monthly, why is this clear corruption allowed in full view of the District Director? Please provide answers now.

Patriots For Equality (PFE) has consistently called on provincial and national education departments to take decisive decisions and provide leadership in the current mess we find ourselves in. We are making a passionate plea once more to MEC Panyaza Lesufi in calling an Urgent meeting with all relevant stakeholders across the province including the parents, community and unions? We want to confirm that the MEC has been engaging us regularly for solutions. We saying this engagement needs new creative thinking and actions. If this meeting does not materialize in the next week, the Gauteng Department of Education and SADTU must take full responsibility for the Mass Action that will be rolled out across the province. We cannot allow for race talks to continue driving a wedge amongst all Indigenous Africans. The time has come for GDE to take control of the education department. We have said it in the past, Racial Categorization perpetuates racism.

The introduction of Race in South Africa by the ANC is the Reason why so labelled Coloured Children are Miserable and tossed into a wilderness of confusion today. The learners school books are empty in a number of grades from primary to secondary schools and yet these kids are expected to give an account of what they were not taught in two weeks time. Please help our children President of the Republic of South Africa! This crisis must stop now.

Issued by: Patriots For Equality (PFE)

Contact:

Anthony Phillip Williams
061 084 5053

Press Statement

16th February 2018

For Immediate Release

“Coloured People are Resisting Transformation”, what Nonsense….

 

“Coloured People are Resisting Transformation”

The MEC of Education in Gauteng Province, Mr. Panyaza Lesufi, told the South African Human Rights Commission (SAHRC) Hearing recently, that ‘Coloured People are Resisting Transformation’. The South African Democratic Teachers Union (SADTU) made the exact same statement at the same hearings the following day which makes us suspicious of collusion behaviour. What does this mean? If Coloured people are resisting Transformation that simply mean that we are not supposed to benefit from Social and Economic redress, is this what is being postulated? What inform this trash thinking? This type of ideology is deficient, bankrupt and need the collective rejection of all in S.A.  The SAHRC are investigating charges we laid against the Government regarding Institutional Racism and the Conscious Exclusion of the so-labeled Coloured People from Socio-Economic opportunities. Our people are compelled into a program called “Forced Integration” so that the remnant of the KhoiSan (called Coloured) be ‘Cogently Assimilated’ into the Nguni and Bantu masses in order to neutralize any claims by the KhoiSan descendants of Land and Resources. The designers or Genocide Architects had the last 24 plus years to advance the project, unfortunately for them, the KhoiSan resurgence or rebirth is on the rise and there’s a groundswell of Coloureds who are embracing their real identity.

The stubborn nonchalant attitude displayed by the Gauteng and National Government’s cannot be allowed to continue uncontested. All Government Positions in former Coloured areas are “Exclusively” occupied by Black Africans, this claim includes the general exclusionary tactics of Coloured People from opportunities and promotions in the private sector. SADTU’s “Operation Vat Alles” aiming at Principal and Deputy Principal positions again excluding the so labeled Coloured Teachers from senior positions, is inexplicable, criminal and blatantly immoral. The education department is yet to make a public pronouncement distancing it self from such behaviour. The shambles health clinics, schools and general administration breakdown in former Coloured areas are confirming the miscarriage of our constitutional rights for dignified service delivery and justice. The police department who deliberately and calculatedly refuse to accept Coloureds in their training programs confirms the premeditated plans of exclusion.

The reason why our children are failing dismally is a direct result of the Education Department’s failure to adequately and accurately manage teaching in the schools. Teachers who are unqualified to teach certain subjects have been allocated to these subjects without the requisite knowledge and skills. The language’s are a case in point. Teachers who are not proficient in English or Afrikaans are expected to teach these subjects. The results are catastrophic. Children are correcting their teachers in terms of pronunciation. This constitutes a national crisis of epidemic proportions and nobody is saying anything about it. The national Minister of Basic Education Mrs. Angie Motshekga is in possession of a Ministerial Task Team Report of 285 pages in which the corruption by department officials and union members were exposed. The actions by the department of education is a constitutional violation and it must be contested and tested in the court’s.

Three of our Liberation fighters have been jailed yesterday in Klerksdorp, Alabama in the North West province while protesting for a police station. Communities who were established after Alabama, a predominately Coloured community, has seen more than two police stations constructed. The Liberation Fighters of Alabama are charged with public violence. All because our People have had enough of the unconcealed and unashamed Marginalization and Oppression of our People. We are unapologetic, we will not make excuses for protecting our rights for equality and justice. We are convinced that the general justice loving population of all races in South Africa will agree that we all need equal access to South Africa’s opportunities.

In the above context which is not exhaustive, we submit to all interested activists that something needs to be done urgently. Our community need to Start an immediate “Pushback Lock-down” Campaign to take our rightful place in our community and our country. If we don’t do something about this injustice, future generations will remain ‘Powerless’. The action is not against other ethnic groups. Our actions are against an oppressive system which has decided to imprison us in a democratic dispensation in full view of the world. A system managed by the ruling party which decided to reintroduce colonial and apartheid labels of Black, Coloured and White. A system which Ring-fence or Hedge colonial and apartheid repressive policies.

We call on those who want to change the status quo to inbox us on 0610845053 so that we can formally invite you to a meeting to be held later this month in Johannesburg, Gauteng. We will have these meetings in other provinces as well. Those who want to organise such meetings in provinces outside Gauteng should inbox us too, urgently.

The only way to #FREESOUTHAFRICA is to #FREESELF.

* We will return our Community Clinics/Schools/Administration Buildings to our community.
* We will return our Education and Management to competent Educators and Managers.
* We will return Justice and Equality to our People.

Time to: #TAKEBACK

Issued by:

#FREESOUTHAFRICA
#FREESA

Focus on Khoisan languages

“Among the challenges was that the sample drawn was too large hence this time round the project will only be piloted in two schools in the Province.”

 

EFFORTS to preserve the indigenous languages of the Northern Cape were intensified yesterday when both church and state launched initiatives aimed at ensuring that a written record of the native languages of the Khoisan people is available for posterity.

Deputy Minister of Basic Education, Enver Surty, yesterday visited the Northern Cape for the launch of a Nama indigenous African language development programme, while work on translating the bible into !Xhun saw residents of Platfontein embark on the arduous process of converting the scripture into their mother tongue.

Speaking at the launch of the language development project at Riemvasmaak Primary School yesterday morning, Premier Sylvia Lucas explained that the Northern Cape and //Kharas Regional Council of Namibia had entered into a twinning agreement in 2000, focusing on areas of mutual interest, such as trade and investment (economic), transport, environment, tourism and conservation, fisheries and aquaculture, basic education, tertiary education, sports, arts and culture, local government and safety and security.

She added that this initiative also formed part of government’s efforts to preserve and celebrate South Africa’s diversity by developing various indigenous languages, including Nama, !xun, !Khwe and others.

“Khoekhoe (also known as Nama) is a Khoisan language spoken by about 250 000 people in parts of South Africa, Botswana and Namibia,” Lucas said yesterday. “It is spoken by three groups of people, the Nama (Khoekhoen), Damar and Hai//om.

“Many Nama-speaking people reside in Upington, Kakamas, Riemvasmaak, Pella, Kuboes, Steinkopf, Augrabies and Marchand. Nama, therefore as a subject, is not foreign to Northern Cape schools. It was once taught in four schools in our Province, including Riemvasmaak, Steinkopf and the Richtersveld – all areas with strong Nama roots.”

Lucas added that while Nama had been taught in schools in these areas for the better part of two decades, the need to develop the curriculum further had been a constant challenge.

“Among the challenges was that the sample drawn was too large hence this time round the project will only be piloted in two schools in the Province.”

Meanwhile, work on the first ever !Xhun translation of the Old and New Testaments of the Bible intensified at Caritas Therapy Centre yesterday, when the Bible Society of South Africa (BSSA) continued its efforts to make the scripture affordable and available to everyone in their mother tongue.

While the project only officially got under way yesterday, head of translation for the BSSA, Masenyane Baloyi, explained that reworking the Bible into this indigenous language was well overdue, especially considering that !Xhun had been spoken by the people of the Northern Cape since well before the Christian religion reached the continent.

However, despite this and more than 150 years after early efforts to do so, the Gospel has never been translated into !Xhun for the benefit of this community.

“Translating the Bible into !Xhun is not a new idea,” Baloyi said yesterday. “In fact, it has actually been an ongoing process, dating back to around 1860, that has never been completed.

“In order to make the Bible available to the people who speak one of the oldest languages in the world, in their mother tongue, we approached various churches and other organisations in Platfontein to assist and we were thrilled with the number of volunteers who offered to help.”

There are approximately 4 000 San who speak !Xhun living in Platfontein and about 10 000 to 15  000 speakers of this language in Angola and Namibia.

Baloyi added that the BSSA was hoping that the first !Xhun translation of the Bible would be available by 2026.

 

Source: https://www.dfa.co.za/news/focus-on-khoisan-languages/

 

Are Coloured Hybridism Different Genetic Constituents?

 

 

onse-kinners

The degeneration and polarization of the Coloured-African, Nguni’s (Bantu) ethnic discourse versus the European descendants will continue to offer us animated moments and yet it creates an additional demanding voyage for discovery. Even more ominous is the growing unsatisfactory distribution encounters of Socio-economic Inequality, Injustice, Unfairness, Employment Equity (EE) miscarriage, Broad Based Black Economic Empowerment (BBBEE) and Affirmative Action (AA) failures in the country of our forefathers and in particularly the shenanigans within the Western Cape. The enduring gangsterism verses the lavish lifestyle of those in the higher echelons. Yet, the Coloured People of the Western Cape continue to secure opulence and luxury to the elite.

Extraordinarily, it was the apartheid social engineering that decisively designed the spatial limits within which Coloured-African memories continues to live, generating a knee-jerk reaction at times, which creates a common sustained expressive movement on the ground, a sort of gangsters paradise. The jails bear testimony to my contentions. In the last twenty years plus, the unremitting motion of these nostalgic chronicles has developed a remarkable account among Coloured-African dispossessed in the ghettos. This knowledge of established allocation and upkeep in the context of forfeiture provides Coloured-African identity a salience today that would be deficient if it were built exclusively on partisan or monetary interests.

Someone noted how two Coloured boys some time back were arrested in Pretoria because they were driving VW Polo. Yes, purely because they were in a VW Polo! The South African Police apparently works on the assumption that Coloured people steal VW’s. When they appeared before the court, an African Black Magistrate made disparaging remarks about them as if they were guilty already. When they left the court, he was heard to remark: “Who brought these Coloureds into my court?” Insidious and dangerous stereotyping. There are enormous challenges in the country’s nation-building program including the redress and restitution of past cruel inequalities of apartheid and colonialism.

The Coloured People continue to be tossed between Identities and Ideologies. How long are we supposed to live an “In-between” life? Is it correct to say that Coloureds are a Hybrid People if we don’t consider their Khoi and San Ancestry? Are Coloureds a Hybrid People without a “Cultural Value Proposition”? Again, “Are Coloured Hybridism Different Genetic Constituents?”

Remarkably, the so-called “Coloureds,” the largest population group in the Western Cape, and spread across the country are without either their cultural panache or symbolic capital of South African. South African intellectuals and progressives discredit Coloured identity as a purely legal fiction, a bureaucratic invention, one of the many nightmares of apartheid.

The Western Cape is interestingly the platform of multidimensional ethnic invasion. The Khoi-khoi and San who were the first inhabitants of the southern tip of Africa and later the Bantus, Slaves, Dutch and other nationalities converged at the Cape and an interesting human configuration remains fascinating up to this day.

The Coloured true ancestry and historical accounts remains in obscurity and there are conscious efforts to ensure that it remains blindfolded. Meanwhile, the mother tongue of the so labeled “Coloureds,” Afrikaans, are now increasingly perceived by them as the language of their oppressor, the white Dutch settler, the despised Boer, the sly and absent “fathers” who spawned but never claimed them. There is a serious appetite to find the Coloured authentic indigenous languages. And so, South African “Coloureds” are generally viewed by others and sometimes by themselves (in the way Robert Redfield once described peasants) as “Part-People with Part-Cultures.”

The imposing and imperialistic epoch with their enlightenment discourse rendered Coloured people as brutalizes, disadvantaged, sub-altern and an inferior nation. It obliterated their real identity while the current regime continues to perpetuate the past evil. We can only form our collective identity through interchange, conversation and trade-offs with others both on an internal and overt level. When forms of identities like those in relations to culture are not recognized or mis-recognised as an inferior one, then identity politics overtake all the impressive gains of the last twenty plus years.
The continual segregation politics has now ensured the perpetual loss of the Coloured vote to the ruling party. A few Coloured leaders make some contrasting observations. Franklin Sonn former South African Ambassador to Washington aptly described our struggle on race when he said: “We are so taken by non-racialism that we are not prepared to exert race.” Juxtapose that with another leading voice in the Bruin community. Professor Jonathan Jansen a highly respected and accomplished academic some time back launched a bitter attack on a now defunct formation which used to be called Bruin Belange Initiative (BBI) (Coloured Interest Initiative) in his weekly column of The Times.

Professor Jansen made curious claims that the BBI is nothing more than “Bergies” in suits; an opportunistic, nasty organization that is aiming to steal the savings of those poor Coloured people, who by the way are very little according to reliable data.” Just how did Professor Jansen arrive at such an unapprised and trivial conclusion was the commentary of some in the BBI. “In his moment of irrationality the Professor has given much needed media coverage to the BBI in the English press who has failed to cover the launch of BBI”, the late Enver Buys and former leader of BBI lamented.

There is an obsession with this rather naïve and premature interpretation of a non-racial South Africa, where everybody lives happily ever after. This Ideology is false, a misconstrued perception and debatable, for it cannot be defended in the current South African socio-economic environment. We (SA) need to first face up to this monster called race classification. How the country digressed in to a racial trap is inconceivable. We need to differentiate between the idealistic and realistic realities. That we should all work together as a unit in South Africa remains an Ideal, but Coloured people have to play catch-up in the economic and social development arena, because of the negligence of apartheid, the relegation of the current government and the Coloured leaders we entrusted with our emancipation.

The conversion from an antagonistic past regime to a benevolent or compassionate regime, whose main shortcomings lay not so much in what is done, than what is not being done, calls for a very different strategy and lines of arguments. The Indigenous African people have to transcend the postcolonial conditions and move towards modernity’s that unite ancient and modern knowledge. Although progress continues to be made in terms of the Economic-Social Reconstruction and Transformation, systemic inequalities and unfair discrimination remain deeply skewed against the Coloureds and embedded in the fiber of our communal configurations, practices and arrogant attitudes, undermining the aspirations of an honest democracy. The basis for progressively redressing these conditions lies in our active conversion of the Constitution which should remain a Liquid document to advance towards the reality which should uphold the values of all human dignity, equality, fairness, freedom and justice in a cohesive and non-racial society where all may flourish. This has always been the attitude and ideology of the Progressive Coloured people, but we must be completely naïve to think that a non-racial society has arrived in South Africa.

 

Written by:

Anthony Phillip Williams

President – Patriots For Equality (PFE)

0610845053

NB: This article is written in my personal capacity.

 

Where is the Land of Our Ancestors?

 

Part 1desert

We are consistently told that it wouldn’t be possible to Disposes the Land in South Africa from those who stole it without compensation. We are fully aware of Land negotiations at times by the local leadership with the colonial masters. Nobody can argue that the Power Relations were always slanted to the advance and advantage of the colonizers. That means, that any form of negotiations were Always unfairly empowering the slave masters of Europe. We have to deal with these demons of the past as the Seed of the First Aborigines, the children of Autshumao and Krotoa.

Our endless talk without tangible change in our circumstances is nonsensical. We collectively are much wiser and more intelligent than our Forebears, we must tackle the Land issues today. Yes, today from the 16th September 2017. Hopefully, someone will one day record that the ‘KhoiSan Land Repossession and Restoration’ project started with a few dedicated and focused cadres.

Let’s dive a little deeper into “Land Dispossession Without Compensation”. Those amongst us who have been schooled by the Colonial system finds it difficult to comprehend as someone said, you can’t change the system with the master’s tools and I’m paraphrasing. Why are some amongst us so stubbornly protecting the status quo? When we talk about markets that will fall or react negatively, who are the Real Beneficiaries of the markets both locally and abroad? Please Sober up before you respond!

There is and was no noise when Cecil Rhodes, that arch-agent of British imperialism, dispossessed KhoiSan and Black Africans of the Land that we started to Own (Custodians) collectively, no outraged when Rhodes dished it out to British colonial settlers. Nobody raised any alarm when Cecil Rhodes proclaimed:

‘The clearing of the Land of Savages (referring to Indigenous Africans) could be achieved in two to three years with the aid of a certain number of machine guns. I contend that we are the First Race in the world. That the more world we inhabit the better it is for the human race. I contend that every acre of territory provides the birth of the English race and a greater portion of the world under our rule.’ Rhodes declared “White People” First Race! How much of that doctrine or indoctrination is still sitting pretty in the psyche of the colonizers?

There was strategic planning taking place amongst the European Colonizers. The Capturing of Africa did not happen through sheer luck or chance, it was well orchestrated and planned. If the KhoiSan Coloured People’s Liberators are serious, we too will have to give our respect to our Forebears and plan the Revolution!

It was through the Berlin Act of 26 February 1885, imperialist Western countries partitioned Africa into ‘British Africa’’, ‘French Africa’, ‘Portuguese Africa’, ‘Belgian Africa’, ‘German Africa’, ‘Spanish Africa’, and ‘Italian Africa’. How many of us knows this history. Coloured People are worse in the sense that every bit of information has been concealed, but its time to access info to empower to execute. There was no Africa left for Africans, except modern Ethiopia. A tiny country like Somalia had the triple misfortune of becoming ‘British Somaliland,’ French Somaliland and ‘Italian Somaliland.’ This laid the foundation for the present political chaos in Somalia.

Through colonialism the riches of Africa fueled the economies of Europe. When colonialism was fearlessly challenged by Africa’s people, the European colonisers retreated and in many cases ‘granted independence’, without economic ownership and control by Africans. Africans merely owned the flag and parliament. There were no reparations for the many years that the riches of Africa had and continue to enriched and develop Europe. Instead African countries were strangled even today with what is/was termed foreign debts initially called ‘Foreign Aid.’ African economies are still owned and controlled by their former colonisers that neglected the economic development of Africa and suppressed her technological advancement by making sure Africans remained backward educationally and, therefore, easily cheated.

Economically, European colonisers never meant Africans to fully repossess their continent and own its riches. For instance, over 50 percent of arable Land in Namibia is owned by less than 4,000 Europeans. In Kenya, many former Mau Mau fighters who fought their war of liberation against colonial dispossession recently won a case in a High Court in London for atrocities that British colonial government inflicted on them. Kenya still has a problem of Land dispossession 50 years after their fight for the liberation of their country. We need to seriously consider Legal Action on Mass and perhaps the legal brains amongst us will rise to the occasion. Our Liberation Cannot be Fought with a Colonial Mindset and with the ‘Tools of the Master’, its time to change gear. We cannot Fight with those amongst us who want to play a Protectionist role in favor of the status quo and to the advantage of their colonial masters because they have made financial investments in questionable and illicit markets. You cannot have your bread buttered on both sides. Many will have to draw a Line in the History of KhoiSan Coloured Land Restoration. You are now Officially on Notice.

So interesting to note that when Jan van Riebeeck told the KhoiSan Africans that they must reduce their cattle because there were not enough pastures for the cattle of the colonial settlers and those of the Indigenous Africans, the leader of the KhoiSan, Doman asked, ‘Who then, with the greatest degree of justice, should give way to LAND, the natural owner, or the foreign invader?’

He further asked: ‘If we (Africans), were to come to Europe, would we be permitted to act in similar manner you act here? It would not matter if you stayed at the ‘provision station’ [in Cape Town”], but you come out here in the interior. You select the best land for yourselves. You never ask us even once whether we like it or not, or whether it will disadvantage us.’

The Liberation of our Peoples Land Restoration was set in Motion by our Forefather Doman and others in discussion with the colonizers. Yet we are always made to believe that our Forebears didn’t Participate in the Resistance or Liberation of SA, we started it. It’s documented, we must just read and spend less time with emotional outbursts.

We will still have the Land Dispossession and Restoration Summit as planned before the year is done. This offering is to begin to stimulate conversations that is a necessary precursor for our engagement. It’s important that we prepare one another for the Colloquial on Land so that everyone can make a meaningful contribution. We will provide more discussion on a weekly basis. This is Part 1. Do you agree with us at IFNASA, “Land Must be Dispossessed Without Compensation and we need to Negotiate an Equitable Share of the Land?” Remember, even though we don’t fully subscribe to the S.A. Constitution, we do Recognize the elements that is Fair and Just.

Welcome to the Land Debate!

 

Issued by: IFNASA

Blog at WordPress.com.

Up ↑